اورال جین

685,000 تومان

انداره بالاتنه (بندها قابل تنظیم) : free
قدشلوار : ۸۸ سانتی‌متر
عرض کمر  : ۳۷ سانتی‌متر
عرض باسن : ۴۵ سانتی‌متر
فاق : ۳۱ سانتی‌متر

عرض ران : ۲۵ سانتی متر

دمپا : ۱۵ سانتی متر

ناموجود